ชื่อผลิตภัณฑ์ : เห็ดนางฟ้าภูฐาน
รายละเอียด : อ่านรายละเอียด
ราคาจำหน่าาย :
ก้อนละ 10 บาท
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์การเรียนรู้บ้านเตยกระโตน หมู่ที่ 1 ต.ประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา,
เทศบาลตำบลประทาย 044-479076 ต่อ 11
คุณสุธิรา สวงโท 084-8278313
คุณบัวบาน แพนไธสง 083-7969868
คุณวนัชพร ยั่งยืน 087-4450304
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เห็ดโคนญี่ปุ่น
รายละเอียด : อ่านรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์แปรรูป :
เห็ดโคนญี่ปุ่น กระปุกละ 50 บาท
น้ำพริกเผาเห็ดโคนญี่ปุ่น กระปุกละ 20 บาท
น้ำพริกปลาร้าเห็ดโคนญี่ปุ่น กระบุกละ 20 บาท
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์การเรียนรู้บ้านเตยกระโตน หมู่ที่ 1 ต.ประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ชื่อผลิตภัณฑ์ : นวดแผนโบราณ และ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด : อ่านรายละเอียด
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ค่าบริการ:
นวดตัว ชั่วโมงละ 100 บาท
นวดฝ่าเท้า ชั่วโมงละ 100 บาท
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่มไหมพรม
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่มไหมพรมทำมาจากด้ายไหมพรมสีต่างๆ
วัตถุดิบที่ใช้ : ด้ายไหมพรมสีต่างๆ , กี่กระตุก, เครื่องกลอปั่นด้าย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมอนขิด
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : หมอนขิดทำมาจากผ้าลายขิดสีต่างๆ
วัตถุดิบที่ใช้ : ด้ายไหมพรมสีต่างๆ , กี่กระตุก, เครื่องกลอปั่นด้าย
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมอนเสื่อกก
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : หมอนเสื่อกกทำมาจากต้นกก
วัตถุดิบที่ใช้ : ต้นกก, กี่กระตุก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมอนสามเหลี่ยม
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : หมอนสามเหลี่ยม
วัตถุดิบที่ใช้ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วัตถุดิบที่ใช้ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วัตถุดิบที่ใช้ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมมัดหมี่
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วัตถุดิบที่ใช้ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้อง
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : รายละเอียด
วัตถุดิบที่ใช้ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำข้าวกล้องงอก
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : รายละเอียด
วัตถุดิบที่ใช้ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วัตถุดิบที่ใช้ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าคลุมไหล่ถักมือ
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลประทาย เวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วัตถุดิบที่ใช้ :

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com