Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
เทศกาลงานประเพณี อ.ประทาย
ไปเที่ยวป่าภูเขาและถ้ำ
ไปเที่ยวทะเล
ไปเที่ยววัด
ไปเที่ยวสถาปัตยกรรม
ไปเที่ยวน้ำตก
ไปเที่ยวชมดอกไม้
ไปเที่ยวดูสัตว์
ไปเที่ยวโลกใต้ทะเล
ไปเที่ยวอุทยานแห่งขาติ
ไปเที่ยวสถานที่บันเทิง
ไปเที่ยวแหล่งจับจ่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศกาลงานประเพณี ประจำปี

   
มกราคม
              งานขี้นปีใหม่
              งานวันเด็ก
กรกฎาคม
              ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   
   
กุมภาพันธ์
              งานของดีอำเภอประทาย        
สิงหาคม
              จัดงานวันแม่แห่งชาติ    
   
เมษายน
              ประเพณีงานวันสงกรานต์
             บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ตุลาคม
             งานวันออกพรรษา 
   
มิถุนายน
              จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน   
 พฤศจิกายน
            ประเพณีงานวันลอยกระทง
   
  ธันวาคม
              จัดงานวันพ่อแห่งชาต
              จัดงานกีฬาประทายคัพ
   
           
   
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอประทาย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
แห่เทียนเข้าพรรษา  
งานสงกรานต์
งานลอยกระทง
งานของดีอำเภอประทาย
แข่งขันกีฬาประชาชน 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com