ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การประชาคมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 ก.ย. 2561.........รายละเอียด
สถิติการใช้บริการห้องข้อมูลข่าวสาร และ ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 62 ........รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ....บทที่ 1.....บทที่ 2......บที่ 3........บทที่ 4.......บทที่ 5
 
  
 
 
สภาพภูมิศาสตร์
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายและแผนงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างเทศบาลตำบลประทาย
การแบ่งส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบประธานชุมชน
 
 
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองการศึกษา
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
บริการชำระภาษี
บริการป้องกันอัคคีภัย
บริการงานทะเบียนราษฎร์
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลท้องถิ่น
ข้อมูลส่วนราชการไทย

 
 
 
 
 


 

::: ครายเครียด:::
::: สุขภาพ :::
สมุนไพรดอทคอม
ใกล้หมอออนไลน์
เพศศึกษา
thaicancer.net
 
 
 
::: ลำดับที่เข้าชม :::
 
เริ่มนับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2549
 
 
                          นายนรินทร์ บุญที
                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
              นายกเทศมนตรีตำบลประทาย
 
เทศบาลตำบลประทาย ร่วมกับอำเภอประทาย และส่วนราชการ จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอประทาย และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในภาคค่ำ
เทศบาลตำบลประทาย ร่วมกับอำเภอประทาย และส่วนราชการ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีลงนามถวายพระพร ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอประทาย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลประทาย โดยกองการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปทอด ณ วัดบ้านเตย
เทศบาลตำบลประทาย โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลประทาย เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
เทศบาลตำบลประทาย โดย สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัล สำหรับ ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 โรงเรียนประทาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน และได้รับเกียรติจากนายอำเภอประทาย เป็นประธานในพิธีเปิด
เทศบาลตำบลประทาย โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอุดมบุญมี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าในตลาดสด ด้วยดีเช่นเคย
เทศบาลตำบลประทาย โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอุดมบุญมี
เทศบาลตำบลประทาย โดย สำนักปลัดเทศบาล งานแผน จัดโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) จัดเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลด้วยดีเช่นเคย
 
 

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180  

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานสถิตและสารสนเทศ Tel. 0-4447-9076 ต่อ 19   Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com
แผนที่ตั้งสำนักงาน

 
คำขวัญอำเภอประทาย : นางรำปราสาทหิน แดนดินป้อมปราการ โปร่งนกแหล่งโบราณ ตระการบึงกระโตน
วิสัยทัศน์การพัฒนา : ประตูสู่เมืองย่า พัฒนาผังเมือง ลือเลี่ยงวัฒนธรรม ค้ำชูเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
www.Prathyecity.com , Tel : 044-479076

พบเบาะแสการทุจริต เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้ง...044-479076 ต่อ 17 web board Facebook: เทศบาลตำบลประทาย